Disclaimer, privacy en voorwaarden

Algemeen

Goede afspraken maken goede vrienden. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

Ticketverkoop

Enkele zaken waar u dient rekening mee te houden bij deze online ticketverkoop:

  • Door de snelheid van de ticketverkoop kan het zijn dat de tickets uitverkocht zijn op het moment dat u deze bestelt via het formulier op deze website. In dat geval laten wij dit weten, en kan u indien gewenst op de wachtlijst geplaatst worden.
  • Aan het versturen van het formulier hangt een aankoopverplichting. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, maar dienen schriftelijk bevestigd te worden door Het Magisch Verbond.
  • Gekochte tickets kunnen niet omgeruild worden.
  • De tickets zijn pas definitief van jou wanneer deze ook betaald zijn.
  • Om iedereen de kans te geven om onze voorstelling bij te wonen werken we met een limiet van 10 tickets / e-mailadres per dag.

Privacy

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Het Magisch Verbond aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij het Magisch Verbond of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan het Magisch Verbond. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door het Magisch Verbond.